Kostnad – Det kostar inget att bli leverantör.  
Format –  Excelfiler eller avancerade API lösningar.
Bilder och texter – Lägg även upp dina produktbilder och texter.

Fyll  i en ansökan
start
 
Vad är ni för leverantör?

 
Hur vill ni koppla er mot oss? 
Ladda gärna upp en fil så att vi kan kontrollera filens uppbyggnad.

Om ni inte har en färdig fil så kan detta göras senare
 
Företagsnamn *

 
Kontaktperson *

 
Telefon

 
Övrigt eller frågor

Tack, vi  har tagit emot er ansökan!
Avsluta